Ústav inženýrství polymerů

Ústav Inženýrství polymerů je hlavním pracovištěm, zabezpečujícím vzdělání v oblasti zpracování polymerních materiálů. Pedagogické aktivity ústavu jsou orientovány na zpracovatelské inženýrství polymerů, teoretické základy a aplikace makromolekulární chemie, reologii polymerů, vlastnosti polymerních materiálů, testování polymerních materiálů a výrobků. V oblasti vědy a výzkumu UIP pokrývá širokou oblast zpracování polymerních materiálů, studium jejich struktury a vlastností a přípravu kompozitů a nanokompozitů. UIP zajišťuje výuku ve studijním programu Chemie technologie materiálů vše v rámci třístupňového systému vzdělávání. V rámci pedagogické činnosti je cílem UIP vychovávat odborníky s uplatněním ve výrobě a zpracování plastů, kaučuků, ve stavebním a automobilovém průmyslu. Dále také v oblasti zkušebnictví a výzkumu a vývoje.

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Studium nanokompozitních systémů typu polymer/jíl z hlediska mechanismu interkalační teorie
 • Korelace technologických podmínek zpracování se strukturou a vlastnostmi polymerních systémů
 • Vytlačování a nestabilní toky polymerních materiálů
 • Kompozity s polymerní matricí, struktura a vlastnosti tekutých krystalů, inteligentní polymerní materiály
 • Termomechanická analýza polymerních systémů
 • Aplikace a zpracování bílkovinných odpadů z masného, potravinářského a kožedělného průmyslu
 • Biodegradovatelné a poživatelné polymery pro obalovou techniku
 • Sledování procesu míchání – měření elektrických vlastností materiálů v míchací komoře míchacího stroje

Nabízené služby:

 • Hodnocení zpracovatelských a finálních vlastností materiálů a výrobků z plastů a pryže, zejména:
  • tokové vlastnosti polymerních tavenin;
  • pvT diagramy;
  • odolnost vůči povětrnostním vlivům (UV degradace, termooxidace);
  • mechanické vlastnosti materiálů i hotových dílů;
  • struktura hotových dílů z plastů a pryže; -chemické složení polymerů.
 • Příprava a realizace kurzů šitých na míru v oblasti zpracování, struktury a vlastností plastů a kaučuků.
 • Příprava malých objemů polymerních směsí a koncentrátů.
 • Zpracování zkušebních množství materiálů do základních typů výrobků (struna, vlákno, fólie, trubka, výstřik).

Technologické, přístrojové a softwarové vybavení:

Příprava materiálů:

 • Vstřikovací stroj DEMAG
 • Vytlačovací stroj COLLIN
 • Dvouválec COLLIN
 • Mikrohnětič Haake Minilab
 • Mechanické, hydraulické a hydraulicko-pneumatické lisy
 • Hydraulický vysekávací stroj
 • Laboratorní hnětače Brabender

Reologické vlastnosti:

 • Vysokotlaký kapilární reometr Rheoflixer
 • Přístroj pro měření indexu toku taveniny Meltflixer
 • Viskozimetr Mooney 1500S
 • Vulcameter Mooney PPA 2000

Tepelné a termo-mechanické vlastnosti:

 • Kalorimetr Calvet
 • Bodotávek
 • Termogravimetrický analyzátor TA TGA Q500
 • Diferenciální skenovací kalorimetr TA DSC 2010
 • Přístroj pro měření pvT charakteristik PVT 100
 • Termomechanický analyzátor TMA CX
 • Dynamický termomechanický analyzátor

Struktura materiálů:

 • Infračervený spektrometr FTIR ATR Nicolet
 • Optický mikroskop Zeiss NU s digitálním záznamem
 • Rentgen pro širokoúhlý a maloúhlý rozptyl
 • Rentgen pro široký rozptyl Philips X’Pert PRO, PANanalytical
 • Transmisní elektronový mikroskop
 • Rtuťový porozimetr

Optické vlastnosti:

 • Spektrofotometr Satellite

Mechanické vlastnosti:

 • Tenziometr KSV CAM 200
 • Tvrdoměry
 • Přístroj pro měření namáhání v ohybu
 • Přístroj pro měření odrazové pružnosti Luepke
 • Přístroj pro měření abrazivity Busse-Schlobach

Jiná zařízení:

 • Malvern Zetasizer 1000
 • Analyzátor LFRA Textury 1000
 • Sušící váhy
 • Přístroj pro urychlené stárnutí Xenotest
 • Rotační mikrotom Leica

Konkurenční výhody:

Reference:

 • Université Blaise Pascal, Ecole Nationale Superieure de Chimie de Clermont-Ferrand, Aubiere Cedex, Francie
 • University of Lleida, Španělsko
 • University of Applied Science of Slavonski Brod, Zagreb, Chorvatsko
 • SVŠT Bratislava, Chemicko-technologická fakulta, Bratislava, Slovensko
 • Výzkumný ústav anorganické chemie, Ústí nad Labem
 • Akademie věd ČR, Ústav makromolekulární chemie
 • Slovenská akadémia vied, Ústav polymérov, Slovensko
 • Aliachem a.s.
 • Polymer Institute Brno s.r.o., Brno
 • Kaučuk a.s., Kralupy nad Vltavou
 • GRANITOL a.s., Moravský Beroun
 • 5 M s.r.o., Kunovice
 • SYNPO, Pardubice
 • INVOS, spol. s.r.o., Březolupy

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav inženýrství polymerů
Náměstí T. G. Masaryka 275
762 72 Zlín

doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. – ředitel ústavu

Tel: +420 576 031 323

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_5&iid=0&lang=cs&type=0
E-mail: cermak@ft.utb.cz