Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obory Animovaná tvorba, Kamera, Produkce, Střih a zvuk a Režie a scenáristika. Jedna ze sedmi specializací studijního programu Výtvarná umění je uskutečňována na Vyšší odborné škole filmové Zlín, s. r. o.

Studijní programy jsou koncipovány dvoustupňově. To znamená, že studenti absolvují bakalářské studium (standardní doba 3 roky) a pak mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu (standardní doba 2 roky) a u studijního programu Výtvarná umění v doktorském studiu (standardní doba 3 roky).

Všechny studijní programy jsou stavěny důsledně na principu evropského kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System). To umožňuje studentům, aby část svého studijního programu absolvovali na jiných školách, zejména v zahraničí; tyto části jim jsou po návratu uznány jako součást studia.

Ve studijních programech je podporována individuální profilace studenta pomocí vlastní volby povinně volitelných a volitelných předmětů. Student volí v určitém rozsahu i tempo studia podle svých schopností a časových možností. Rovněž je možné přerušení studia a jeho pozdější plynulé pokračování.

Absolventi obdrží kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který byl zaveden pod patronací Evropské unie a UNESCO k ulehčení pozice absolventů na celoevropském trhu práce.

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Štefánikova 2431
760 01 Zlín

Tel.: +420 576 034 205
Fax: +420 576 034 215

http://web.fmk.utb.cz/
E-mail: janikova@fmk.utb.cz

Reklamní fotografie

Fakulta multimediálních komunikací nabízí výrobu reklamních fotografií – kvalitní studiové fotografie, včetně tisku. Nejmodernější počítačová technika, kvalitní tiskové výstupy, špičková digitální i klasická fotografická technika.
Práce studentů pod vedením zkušených pedagogů, použití moderních a kreativních metod. Celý příspěvek

Grafický design

Fakulta multimediálních komunikací nabízí tvorbu grafického designu – navrhování značek, logotypů, celkového vizuálního stylu, apelačních, propagačních plakátů, firemních tiskovin, obalovin, propagačních předmětů, redesignu grafických prvků.
Nejmodernější počítačová technika, kvalitní tiskové výstupy, špičková digitální i klasická fotografická technika. Celý příspěvek

Prostorový a produktový design

Fakulta multimediálních komunikací nabízí prostorový a produktový design produktů a prostor – design produktů z oblasti pracovního a životního prostředí, řešení veřejných interiérů a exteriérů, výstavní prostory a expozice, dětská hřiště, úpravy parků, vývoj designerských návrhů pro užité sklářské soupravy, drobná skleněná plastika a volná plastika v užitné architektuře. Celý příspěvek

Marketingový průzkum

Fakulta multimediálních komunikací nabízí marketingový průzkum trhu. Jedná se o práci studentů pod vedením zkušených pedagogů, za využití moderních a kreativních metod – metoda DeskResearch. Celý příspěvek

Marketingové strategie

Fakulta multimediálních komunikací nabízí tvorbu marketingové strategie uvedení nového výrobku na trh. Jedná se o práci studentů pod vedením zkušených pedagogů, za pomoci moderních a kreativních metod - Metoda DeskResearch. Celý příspěvek

Komunikační strategie

Fakulta multimediálních komunikací se zabývá komunikační strategií a řešení kreativního konceptu pro výrobky v rámci spotřebního i průmyslového trhu.

Jedná se o práci studentů pod vedením zkušených pedagogů, za použití moderních a kreativních metod – Metoda Desk Research. Celý příspěvek

Audiovize a animace

Fakulta multimediálních komunikací nabízí tvorbu audiovizuálních snímků a reklamních spotů. Jedná se o práci studentů pod vedením zkušených pedagogů za použití moderních a kreativních metod.

Televizní studio TV Neon je portálem univerzitní internetové televize Neon TV. Vznikla v laboratořích FMK UTB ve Zlíně. Nabízí kvalitní audiovizuální produkci z dílny zlínských studentů audiovizuálních oborů, online přenosy kulturních, společenských a sportovních akcí. Celý příspěvek