Fakulta bezpečnostního inženýrství

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou VŠB-Technické univerzity Ostrava. Její vznik 1.8.2002 je reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a na související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Uplatnění absolventů je všestranné, např. jako příslušníků hasičských záchranných sborů, projektantů, bezpečnostních techniků v různých organizacích aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

Vědeckovýzkumné zaměření fakulty pokrývá širokou oblast bezpečnostního inženýrství, zejména pak:

  • požární ochrany,
  • bezpečnosti průmyslu,
  • bezpečnosti práce a procesů,
  • technické bezpečnosti osob a majetku,
  • ochrany obyvatelstva.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Lumírova 13/630
700 30 Ostrava-Výškovice

Tel: +420 597 321 111
Fax: +420 597 322 980

www.fbi.vsb.cz
E-mail: dekanat.fbi@vsb.cz

Analýza hořlavosti materiálů a plynů

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí laboratorní zkoušky a jejich vyhodnocení, odborná posouzení a analýzu rizik.

Pracoviště se zabývá bezpečností průmyslových provozů a bezpečností při dopravě nebezpečných látek, především v oblasti prevence, vyhledávání a hodnocení rizik a Celý příspěvek

Protivýbuchová prevence

Laboratoř protivýbuchové prevence nabízí stanovení požárně-bezpečnostních parametrů plynů, par hořlavých kapalin, prachů a kombinací látek (hybridní směsi), posouzení-zpracování dokumentace ochrany před výbuchem dle ATEX 100 a ATEX 137.

Celý příspěvek