Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Hlavními oblastmi vědecko-výzkumné a odborné práce katedry jsou:

  • Zakládání staveb.
  • Technologie výstavby geotechnických a podzemních děl.
  • Návrhy, výpočty a posuzování geotechnických konstrukcí a výztuží podzemních děl.
  • Matematické modelování a monitorování geotechnických procesů a konstrukcí.
  • Měření přirozené, technické a důlně indukované seismicity.
  • Úprava vlastností hornin a zemin.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 373

http://www.fast.vsb.cz/224
E-mail:eva.hrubesova@vsb.cz

Výpočetní program HOMO

Katedra geotechniky a pozemního stavitelství nabízí k využití výpočetní program HOMO, který je určený ke stanovení přetvárných parametrů a napětí v ocelobetonových průřezech ostění podzemních děl. Nabízí alternativní analytické řešení problematiky deformačních parametrů a stavu napětí v materiálově heterogenních průřezech. Celý příspěvek

Měření a modelace seizmických projevů

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství nabízí:

  • Měření a modelace seizmických projevů technologického zařízení do horninového masivu.
  • Posudky a konzultační činnost v podzemním stavitelství.
  • Možnost spolupráce např. při ražbě tunelu – zajištění sledování seismicity v okolního masivu. Celý příspěvek