Katedra konstrukcí

Kromě obytných, občanských, průmyslových, inženýrských a zemědělských staveb je pozornost zaměřena také na specifické problémy stavebnictví v regionu severní Moravy a Slezska (poddolované území, stavby na území s možnými vlivy povodní, sanace, rekonstrukce a údržba průmyslových komplexů).

Výzkumná a vývojová činnost na katedře konstrukcí se bude nadále realizovat v následujících oblastech:

  • vlivy poddolování na stavební objekty
  • interakce staveb a podloží
  • teplotně namáhané konstrukce včetně požární odolnosti
  • rozvoj numerického modelování v oblasti betonových konstrukcí

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra konstrukcí
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 344

http://www.fast.vsb.cz/221
E-mail: radim.cajka@vsb.cz

Tenzometrické měření

Katedra konstrukcí nabízí měření poměrných přetvoření a průhybů konstrukce, statické a dynamické zkoušky. Lze provést laboratorní měření, ale také měření in-situ, celých konstrukcí nebo jejich částí. Výsledkem měření je soubor dat vyjadřující odezvu konstrukce na dané zatížení. Pro měření je využíváno speciálních záznamových zařízení, měření je zabezpečeno pomocí odporových tenzometrů a odporových potenciometrů.

Celý příspěvek

Řešení interakce základů a podloží

Katedra konstrukcí nabízí řešení interakce základů a podloží – měření napětí a přetvoření základových konstrukcí a podloží, využití kluzných spár pro eliminaci tření mezi základem a podložím, přepínání základů (numerické řešení).

Celý příspěvek