Katedra pozemního stavitelství

V teoretickém i experimentálním výzkumu v oboru pozemních staveb se katedra zaměřuje zejména na:

 • Sanace a rekonstrukce zděných a montovaných staveb.
 • Sanace panelových bytových domů a problematiku bytových staveb.
 • Účinky vlivu vlhkosti na konstrukce pozemních staveb.
 • Problematiku historických staveb a kulturních památek.
 • Rekonstrukce budov na územích se zvýšenou průmyslovou činností, stavebně energetické a technicko provozní koncepce budov pro nové funkce regenerovaných industriálních sídel.
 • Prostředí staveb – zejména problematiku vzduchové neprůzvučnosti mezibytových stěn a příček, úspory energie a technická zařízení budov.
 • Vizualizace, animace a využití CAD systému pro navrhování staveb, řízení staveb.

Reference:

 • SKANSKA, a. s.
 • Metrostav, a. s.
 • VOKD, a. s.
 • Magistrát města Ostravy
 • ČKAIT
 • ČKA

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra pozemního stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Marcela Halířová, Ph.D. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 359

http://www.fast.vsb.cz/225
E-mail: marcela.halirova@vsb.cz

Posuzování a návrh konstrukcí

Pracoviště nabízí následující služby:

 • Posuzování problematických detailů obálky budov pomocí sofistikovaných softwarových pomůcek pro stacionární šíření tepla a vlhkosti.
 • Návrhy konstrukcí objektů z tepelně-vlhkostního hlediska. Celý příspěvek