Pracoviště izotopové analýzy

Nabízené služby:

  • Uvedený systém spojení GC-IRMS umožňuje přesné stanovení izotopových poměrů 13C/12C, D/H v methanu, ethanu, eventuálně i ve vyšších uhlovodících.
  • Určení původu a identifikace plynných i kapalných uhlovodíků na základě naměřených izotopových poměrů.
  • Výzkum horninových vzorků z hlediska možnosti těžby Shale Gas.
  • Odborné konzultace špičkových odborníků včetně přípravy projektů a návrhů jejich realizace.

Přístrojové vybavení:

  • Hmotnostní spektrometr Delta V Advantage (Thermo Fisher Scientific, Inc., USA) ve spojení s plynovým chromatografem Trace GC Ultra (Thermo Fisher Scientific, Inc., USA). Tento nový a unikátní sektorový systém spektrometru se vyznačuje skvělými parametry pro měření poměru izotopů 13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S. Měření poměru D/D v dynamickém módu vyniká vysokou citlivostí, monolitickým analyzátorem s fixním nastavením všech komponent iontové optiky.

Kontakt:

RNDr. Václav Dombek, CSc.
Tel: +420 597 323 817
E-mail: vaclav.dombek@vsb.cz

Stanovení izotopových poměrů

Hmotnostní spektrometr Delta V Advantage ve spojení s chromatografem Trace GC Ultra umožňuje přesné stanovení izotopových poměrů uhlíku, D/H v metanu, ethanu, eventuálně i ve vyšších uhlovodících. Celý příspěvek