Institut geodézie a důlního měřictví

Odborné zaměření institutu:

 • monitoring pohybů a přetvoření terénu a objektů
 • sledování pohybů velkých horninových celků s využitím technologie GPS
 • metodika teoretického výpočtu pohybů a přetvoření v důsledku vlivů dobývání ložisek nerostných surovin na povrch, důlní díla a povrchové objekty
 • studium geodynamických procesů v poklesové kotlině
 • studium a analýza parametrů poklesové kotliny
 • zaměřování a zpracovávání podkladů pro potřeby inženýrské geodézie
 • činnost v oblasti katastru nemovitostí
 • pozemní fotogrammetrie
 • digitální zpracování dat

Institut spolupracuje se zahraničními institucemi:

 • ISM – International society for mine surveying
 • FIG – International federation of surveyors

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
Institut geodézie a důlního měřictví
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Pavel Černota, Ph.D. – vedoucí institutu

Tel:+420 597 321 234

http://igdm.vsb.cz/
E-mail: pavel.cernota@vsb.cz

Geodézie a důlní měřictví

Institut geodézie a důlního měřičství provádí:

 • monitoring pohybů a přetvoření terénu a objektů,
 • sledování pohybů velkých horninových celků s využitím technologie GPS,
 • metodika teoretického výpočtu pohybů a přetvoření v důsledku vlivů dobývání ložisek nerostných surovin na povrch, důlní díla a povrchové objekty. Celý příspěvek