Seminář: Aktuální rozhodovací praxe – ochranné známky

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví si Vás Česky svaz vynálezců a zlepšovatelů dovoluje pozvat k účasti na semináři “Aktuální rozhodovací praxe – ochranné známky”. Seminář bude prezentován na konkrétních případech Úřadu včetně aktuální rozhodovací praxe, která vyplývá z rozsudků Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu v Brně.,

Termín: 22. 2. 2017 od 10.00 hodin
Místo konání: Úřad průmyslového vlastnictví
Termíny Undefined table data
Ceny