Registrace na HACKATHON je spuštěna!

Registruj se do 8. dubna!

Hackathon je určen pro všechny milovníky IT,vývojáře, programátory a grafiky.

Letošním tématem bude geolokace! Vyzkoušej si práci s reálnými lokacemi a mapami! v čem spočívá geolokace  a proč je tak populární mezi tvůrci her a služeb?

Necháme na vás, zda vytvoříte hŕu nebo aplikaci.

Jedno je však jisté, na vše budete mít 30 hodin!

Hackathon je soutěž týmů pracujících na IT projektech na dané téma. Týmy mohou být složené z IT vývojářů, marketérů, textařů či grafiků tak, aby si účastníci procvičili práci v týmech složených z různých profesí.  Mohou se hlásit jak jednotlivci (ty následně propojíme do týmu) či celé týmy (jeden tým mohou tvořit max. 4 osoby).

Kdy a kde se akce koná?
Start: pátek 15.4.2016 v 10 hodin

Konec: sobota 16.4. 2016 v 16:00
Místo: KOVORK, Podnikatelský inkubátor, Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava

Celá akce je zdarma. Na místě budou zkušení mentoři, kteří se pohybují v IT businessu a účastníci se tak budou moci přiučit od těch nejlepších. Zajímavou informací určitě je, že vítězný tým získá 5 000 Kč!

Pro účastníky bude také na místě zajištěno občerstvení (pizza, nealko energetické nápoje atd.)

Jak se přihlásit?

Vyplněním přihlášky do pátku 8.dubna 2016(včetně) na adrese: http://goo.gl/forms/3ZEWcnki7a

Více informací naleznete na webu www.kovork.cz nebo se můžete obrátit na koordinátora akce Kateřinu Středulovou (katerina.stredulova@vsb.cz, 597 329 207).

 

 

Univerzita má své coworkingové centrum KOVORK!

Pokud hledáte vhodné místo pro svá jednání, studium nebo se chcete dobře najíst, KOVORK je to vhodné místo pro vás. Nová kavárna nabízí kromě výborné kávy a domácích limonád také obědové menu, sednwiche a dezerty vlastní výroby. 

Navíc zde pravidelně probíhá řada oblíbených akcí a workshopů z oblasti businessu, marketingu a IT.

KOVORK provozuje Centrum podpory inovací VŠB-TUO a najdete jej v budově Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO.

Pro více informací navštivte www.kovork.cz

 

3. ročník programu na podporu podnikání Green Light zná své vítěze!

V úterý 23. února vyvrcholil tříměsíční program na podporu podnikání Green Light, který již třetím rokem úspěšně organizuje Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava společně s dalšími ostravskými vysokými školami. Závěrečná Startup Show, obdoba televizního pořadu Den D, je největší svého druhu v Moravskoslezském kraji. Přes 200 diváků se přijelo podívat na sedm nejlepších týmů, které se utkaly o přízeň investorů a poroty.

U poroty a publika měl největší úspěch projekt Radima Malinowského enLog, který vyvinul systém na měření efektivity osvětlovacích soustav ve skladech, výrobních halách apod. „Systém enLog nasadíme v kterékoliv firmě a monitorováním jednoduše zjistíme, kolik jí dokážeme ušetřit na elektřině. Mnohdy je to až 80 %“, říká Malinowski. „Program Green Light mě naučil, jak uchopit prezentaci svého produktu a jak nastavit svůj business plán“, dodal.

Cenu hlavního partnera SDE Software Solutions získal z rukou amerického investora Donnieho Goinse Viktor Nawrath se svým multiplatformním hudebním přehrávačem Sliders.cz. „ Z pohledu pana Goinse má právě tento projekt velký potenciál uspět na americkém trhu a výhra v hodnotě 50 000 Kč mu může pomoci posunout se kupředu“, okomentoval rozhodnutí investora Martin Duda, ředitel Centra podpory inovací VŠB-TUO, které akci uspořádalo.

Vedle vítězných nápadů se představil například projekt na výstavbu rodinných domů využívající zeminy jako izolantu, elektronická evidence účtenek, aplikace propojující nabídku a poptávku či online cvičební program pro maminky.

Do programu se mohou hlásit nejen studenti vysokých škol, ale také všichni, kteří mají vlastní podnikatelský záměr. Účastníci během tří měsíců podstupují intenzivní školení, které jim poskytne znalosti nezbytné pro rozjezd podnikání. Přihlášky bude možné podat opět na podzim 2016 na webu greenlight.vsb.cz.

 

Startup show 2016

Své projekty představí před porotou a investory mladé podnikatelské týmy, které prošly tříměsíčním akceleračním programem na podporu podnikání GREEN LIGHT, jehož cílem je motivovat a podpořit zejména vysokoškolské studenty k realizaci vlastních podnikatelských záměrů.  Přijďte se podívat, kdo se stane hvězdou večera a získá ceny v hodnotě až 150 000 Kč!

Tento program ostravských vysokých škol a partnerů v loňském roce pomohl 9 vybraným týmům ze 70 přihlášených nápadů, k rozjezdu vlastního podnikání. Celá akce proběhne v budově Fakulty informatiky a elektrotechniky VŠB-TUO od 15 hodin. Vstup na akci je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je nutná registrace míst zde.

Bližší informace o programu a představení jednotlivých projektů naleznete na http://greenlight.vsb.cz

 

Nadějné technologie ve strojírenství zlepší spolupráci univerzity s průmyslem

Díky projektu byla podpořena komercionalizace celkem šesti technologií, konkrétně aktivně řízeného kluzného ložiska, kapslového snímače fyzikálních a optických veličin sypké hmoty, mobilního zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy, přímočarého hydraulického aktuátoru s integrovanými řídicími ventily, systému aktivní změny geometrie motocyklu a přístroje pro záznam a vyhodnocení prostorového pohybu tuhých konstrukčních celků.

Projekt trval celkem dva roky. V prvním roce byla provedena fáze proof of concept, kdy byla ověřena jedinečnost a funkčnost demonstračních vzorků a zahájena ochrana duševního vlastnictví a následně v druhém roce byla provedena příprava samotné komercionalizace. Ta probíhala zpracováním relevantních analýz, průzkumů trhů a vyhledáváním potencionálních komerčních partnerů. Každá z realizovaných technologií prokázala svůj komerční potenciál a pro každou z nich se na trhu našli potencionální zájemci.

Za dobu realizace projektu byly podány v rámci ochrany duševního vlastnictví celkem patnáct patentů, z toho šest mezinárodních, registrováno deset užitných či průmyslových vzorů, vytvořeno deset demonstračních vzorků nebo prototypů a postaveno celkem sedm poloprovozů či ověřených technologií.

V souvislosti s vlastní komercializací, která bude následovat po ukončení realizace projektu, lze očekávat nárůst finančních prostředků z uskutečněného transferu technologií, vznik nových technologicky orientovaných firem, nebo zlepšení spolupráce univerzity s průmyslem. Důsledkem budou pozitivní dopady jak na hospodaření univerzity, tak na regionální a národní ekonomiku. Vznik inovací a jejich transfer k průmyslovým partnerům lze hodnotit jako aktivity s kladným vlivem na udržitelný rozvoj.

Kontakt:

Ing. Lukáš Čadan

Projektový manažer

Centrum podpory inovací, útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

E-mail: lukas.cadan@vsb.cz

Telefon: +420 597 329 153

 

Nadějné technologie v energetice zlepší spolupráci univerzity s průmyslem

Projekt probíhající na půdě Fakulty elektrotechniky a informatiky, Výzkumného energetického centra a Centra ENET, byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v hodnotě přesahující 38 milionů korun.

Díky projektu byla podpořena komercionalizace celkem čtyř technologií, konkrétně kompaktního inteligentního energetického modulu soustavy rodinného domu, decentralizovaného systému výroby elektřiny s využitím odpadního tepla na bázi ORC, systému akumulace odpadního tepla včetně špičkové výroby elektřiny a univerzální trakční elektrické akumulátorové jednotky.

Projekt trval dva roky. V prvním roce byla provedena fáze proof of concept, kdy byla ověřena jedinečnost a funkčnost demonstračních vzorků a zahájena ochrana duševního vlastnictví a následně v druhém roce byla provedena příprava samotné komercionalizace. Ta probíhala zpracováním relevantních analýz, průzkumů trhů a vyhledáváním potencionálních komerčních partnerů. Každá z realizovaných technologií prokázala svůj komerční potenciál a pro každou z nich se na trhu našli potencionální zájemci.

Za dobu realizace projektu byly podány v rámci ochrany duševního vlastnictví celkem čtyři patenty, registrováno osm užitných či průmyslových vzorů a vytvořeno deset funkčních prototypů a demonstračních vzorků.

V souvislosti s vlastní komercializací, která bude následovat po ukončení realizace projektu, lze očekávat nárůst finančních prostředků z uskutečněného transferu technologií, vznik nových technologicky orientovaných firem, nebo zlepšení spolupráce univerzity s průmyslem. Důsledkem budou pozitivní dopady jak na hospodaření univerzity, tak na regionální a národní ekonomiku. Vznik inovací a jejich transfer k průmyslovým partnerům lze hodnotit jako aktivity s kladným vlivem na udržitelný rozvoj. 

Kontakt:

Ing. Lukáš Čadan

Projektový manažer

Centrum podpory inovací, útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

E-mail: lukas.cadan@vsb.cz

Telefon: +420 597 329 153

 

Nadějné technologie z oblasti bezpečnosti zlepší spolupráci VŠB-TUO s průmyslem

Projekt, který probíhal na Fakultě strojní a Fakultě bezpečnostního inženýrství, byl zaměřen na oblast podpory komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti bezpečnosti a obrany.

Tři udělené užitné vzory, osmnáct zaevidovaných funkčních vzorků, osm autorizovaných softwarů, jedna evidence poloprovozu a dvě evidované přihlášky průmyslového a užitného vzoru jsou prvním
z reálných výsledků ukončeného projektu.

Největší šance pro uplatnění na trhu má Systém pro monitorování tepelné expozice hasičů a členů záchranných týmů. Monitorovací systém je určen pro měření, archivaci a on-line vyhodnocování teplot působících na hasiče a na trhu dosud chybí. „Systém je primárně určen hasičům, báňským záchranářům a případně speciálním složkám armády. Námi navržené monitorovací zařízení dokáže měřit vnější teplotu působící na ochranný oděv, relativní vlhkost a teplotu pod ochranným oděvem a další veličiny, kterým jsou záchranáři při akcích vystaveni. Takové zařízení doposud není na trhu dostupné,“ říká profesor Petr Novák z Katedry robotiky Fakulty strojní VŠB-TUO.

Druhým nadějným komerčním výsledkem projektu je zařízení pro odstraňování sulfanů a sulfidů
z vody, které je primárně určeno pro malé vodní zdroje, tedy pro soukromé osoby, hotely, penziony, školy a podobná zařízení. „Výsledná technologie by mohla být, oproti běžně dostupným technologiím, výrazně levnější svou pořizovací hodnotou i konečnými náklady na její provoz. Výhoda také spočívá v jejich minimálních rozměrech. V současné době není na trhu obdobné zařízení. Zájem již projevila Ruská federace,“ uvedl hlavní řešitel Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.

V souvislosti s vlastní komercializací, která bude následovat po ukončení realizace projektu, lze očekávat nárůst finančních prostředků z uskutečněného transferu technologií, vznik nových technologicky orientovaných firem, nebo zlepšení spolupráce univerzity s průmyslem. Důsledkem budou pozitivní dopady jak na hospodaření univerzity, tak na regionální a národní ekonomiku. Vznik inovací a jejich transfer k průmyslovým partnerům lze hodnotit jako aktivity s kladným vlivem na udržitelný rozvoj.

Kontakt:

Ing. Kateřina Kantorová

výkonná manažerka projektu

Centrum podpory inovací, útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

E-mail: katerina.kantorova@vsb.cz

Telefon: +420 597 329 133

 

Nadějné technologie zlepší spolupráci univerzity s průmyslem

Projekt probíhající na Fakultě strojní, Fakultě stavební a v Centru nanotechnologií se stal klíčovým nástrojem pro podporu komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti materiálového výzkumu, které vzniky na této vysoké škole.

Největší šance pro uplatnění na trhu práce má Příprava stabilních nanokompozitních materiálů pro účely dekontaminace CBRN látek. „Hlubší analýza v jednotlivých detailních aplikačních směrech potvrdila významný nový aplikační potenciál technologie zejména v oblasti depozice a fixace sorpčních a fotokatalytických nanostruktur na fibrilární nosiče, jako jsou nanovlákna a filtrační tkaniny, při sorpci a degradaci toxických látek jak z civilního, tak z vojenského sektoru,“ uvedl doc. Ing. Richard Dvorský, Ph.D., hlavní řešitel Centra nanotechnologií.

Mezi technologie se silným komerčním potenciálem patří také technologie výroby pásu plechu s ultra jemnozrnnou strukturou, která se uplatní například v automobilovém průmyslu. „Použitím této technologie mohou potenciální uživatelé dosáhnout značné úspory materiálu při zachování jeho stejných vlastností, případně nahradit dražší materiály levnějšími,“ uvedl prof. Ing Stanislav Rusz, CSc. z Fakulty strojní.

Třetím úspěšným výsledkem Fakulty stavební je dřevěný montovaný konstrukční systém s výplňovou izolací na bázi přírodních materiálů. Inovativnost projektu spočívá ve využití prvku „víceúčelový dřevěný nosný prvek pro stavby zateplené foukanou izolací“. „Inovací bude také využití nového izolačního přírodního materiálu, který má nízkou pořizovací cenu,“ řekl VaV pracovník Ing. Petr Waldstein.

V centru nanotechnologií byl vyvinut také organicky modifikovaný vermikulit, který je vysoce účinným sorpčním materiálem, a představuje velmi dobrou alternativou k aktivnímu uhlí. Jeho výhodou je specifičnost k určitým skupinám organických látek, vysoká sorpční kapacita, antibakteriální vlastnosti, účinnost vůči chemickým bojovým látkám, použitelnost v širokém rozmezí pH a v neposlední řadě možnost modifikace různými kationy pro zvýšení účinnosti vůči jiným látkám.

V souvislosti s vlastní komercializací, která bude následovat po ukončení realizace projektu, lze očekávat nárůst finančních prostředků z uskutečněného transferu technologií, vznik nových technologicky orientovaných firem, nebo zlepšení spolupráce univerzity s průmyslem. Důsledkem budou pozitivní dopady jak na hospodaření univerzity, tak na regionální a národní ekonomiku. Vznik inovací a jejich transfer k průmyslovým partnerům lze hodnotit jako aktivity s kladným vlivem na udržitelný rozvoj.

 

Kontakt:

Ing. Kateřina Kantorová

výkonná manažerka projektu

Centrum podpory inovací, útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

E-mail: katerina.kantorova@vsb.cz

Telefon: +420 597 329 133

 

2 kolo sběru návrhů dílčích projektů v programu GAMA

Projekt PRE SEED fond VŠB-Technické univerzity Ostrava je financován ze zdrojů Technologické agentury České republiky, z programu GAMA, výzvy PP1. Projekt je zaměřen na podporu ověření excelentních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje na VŠB-TUO z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití, tzv. proof-of-concept aktivity. V projektu je alokováno na období do srpna roku 2019 cca 19 milionů korun, které budou sloužit pro realizaci dílčích projektů, jejichž návrhy budou prostřednictvím Centra podpory inovací průběžně shromažďovány a předkládány ke schválení Radě pro komercializaci VŠB-TUO. 

Předmětem dílčích projektů bude ověření praktické využitelnosti předkladatelem vytipovaného výsledku aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s předpokládaným komerčním potenciálem. Výsledky a výstupy dílčích  projektů budou typu: patent; poloprovoz, ověřená technologie; užitný vzor, průmyslový vzor; prototyp, funkční vzorek; software. Pod dobu realizace projektu se předpokládá podpořit Radou pro komercializaci cca 25 dílčích projektů v průměrné hodnotě 780 tis. Kč. V rámci I. sběru návrhů bylo již v tomto roce podpořeno 9 tzv. „dílčích projektů“.

 

Bližší informace naleznete zde.

Kontaktní osoba pro řešitele DP

Ing. Michal Mokroš
Tel.: +420 597 329 110
Mobil: +420 733 594 570
E-mail: michal.mokros@vsb.cz

 

 

VŠB-TUO ukončila realizaci klíčového projektu na podporu transferu technologií.

Projekt se stal klíčovým nástrojem pro zkvalitňování a vyšší efektivitu stávajícího systému transferu technologií mezi univerzitní a aplikační sférou.

Projekt byl zaměřen zejména na oblast komercializace výsledků vědeckovýzkumné činnosti a ochranu duševního vlastnictví. Jeho cílem bylo prostřednictvím Centra podpory inovací rozvinout a stabilizovat stávající systém transferu technologií na VŠB-TUO na základě aktuálních potřeb a požadavků z vědecko-výzkumné i aplikační sféry za účelem přenosu znalostí a efektivního uplatnění výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje v praxi.

Cíle bylo dosaženo na základě důkladné analýzy současného systému transferu technologií a vnějšího i vnitřního prostředí univerzity. Získaná data posloužila k návrhu strategických postupů, opatření a dokumentů ve formě komplexní Strategie rozvoje systému transferu technologií. V pilotním provozu systému transferu technologií byly na základě identifikovaných TOP výsledků VaV ověřeny nastavené strategické parametry.

Důležitým prvkem projektu bylo personální posílení a profesionalizace nabízených služeb Centra podpory inovací, a to zejména v oblasti komercializace. Realizací projektu došlo k významné inovaci stávajícího systému transferu technologií a tím i k posílení vzájemné spolupráce univerzity s aplikační sférou.

Projekt „Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií VŠB-TUO" realizovala VŠB – TU Ostrava v rámci prioritní osy 3 Centra transferu technologií, operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který je financován ze strukturálních fondů Evropské unie. Projekt započal 1. 9. 2012 a jeho celkové náklady přesahovaly 37 mil. Kč. Dotace projektu z Evropského fondu regionálního rozvoje činila 85% celkových způsobilých výdajů, tj. 29 916 841,- Kč a dotace ze státního rozpočtu činí 15% celkových způsobilých výdajů, tj. 5 279 443,- Kč.

Kontakt:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Centrum podpory inovací

útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

17. listopadu 2172/15

708 33 Ostrava – Poruba

Tel.: +420 597 329 002

Mob.: +420 603 565 918

E-mail: miroslav.neulinger@vsb.cz