Odstávka tepla – změna termínu

Dle rozhodnutí spol. Dalkia dochází k posunutí termínu odstávky tepla pro areál kolejí ze soboty 17.11.2012 na čtvrtek 15.11.2012. Odstávka bude zahájena 15.11.2012 od rána cca 04.00 hodin a bude pokračovat do odpoledne téhož dne cca do 18.00 hodin.

V rámci provádění prací na přepojení potrubí bude také odstavena víceúčelová sportovní hala, a to v termínu od 14.11 do 18.11.2012.

Děkujeme za pochopení!

Konference Energetika a životní prostředí

V září 2012 se uskutečnil 16. ročník mezinárodní konference "Energetika a životní prostředí – Moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje energie" pořádaný Katedrou energetiky, Fakulty strojní.

Témata konference:

 • Emise ze spalovacích zařízení v návaznosti na Národní program snižování emisí, obchodování s emisemi a snižování emisí CO2.
 • Zkušenosti z provozu fluidních kotlů a dalších spalovacích zařízení.
 • Diagnostika energetických zařízení.
 • Moderní spalovací a zplyňovací systémy na fosilní paliva, biomasu a odpady.
 • Likvidace starých ekologických zátěží
 • Výzkum, výpočetní metody a modelování spalovacích procesů s ohledem na životní prostředí.
 • Alternativní a obnovitelné zdroje energie (vítr, slunce, voda, biomasa).
 • Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie.
 • Evropské společenství v oblasti vědy a výzkumu, zapojení ČR a regionů.
 • Měření a regulace.
 • Diskuze nových výzkumných metod v oblasti energetiky a životního prostředí

Staň se SUSákem/SUSačkou

Nechceš jen sedět na přednáškách? Chceš se naučit něco nového? Utváříš rád/a věci kolem sebe?

Pokud je Tvá odpověď ano, pak čekáme právě na Tebe! Staň se členem/členkou největší studentské organizace

v Ostravě!

Hledáme nové členy do:

SUS týmu (členové organizačních týmů Majálesu, plesů a párty pro studenty, členové týmů PR a fundraisingu).

časopisu Underground (redaktoři, editoři, grafici).

Rádia Kolej (redaktoři, DJs, moderátoři, technici).

U nás se naučíš:

aktivně spolupracovat v týmu, organizovat největší studentské akce v kraji ? Majáles Ostrava, plesy, párty, soutěže kapel, získávat finanční prostředky a komunikovat s partnery, zvládnout jakoukoli situaci, správně propagovat akce a komunikovat s veřejností.

A nejen to – jsme výborný kolektiv mladých nadšených studentů, přidej se tedy k nám. Právě nabíráme mladou sílu. Budeš i Ty mezi námi?

Napiš nám na susnabor@gmail.com a my si s Tebou domluvíme schůzku!

Pozvánka na konferenci Průmysl 4.0 v praxi

Agentura CzechInvest ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, spolkem Transfera.cz a Sdružením pro rozvoj MSK si vás dovolují pozvat na konferenci Průmysl 4.0 v praxi.

Účastníci získají vědomosti o tom, jak jsou již dnes uplatňovány principy Průmyslu 4.0 v praxi, kam směřuje výzkum a vývoj v této oblasti, a jaká konkrétní řešení komplementární s Průmyslem 4.0 jsou v současnosti dostupná.

Účast na konferenci je bezplatná a zajišťuje 20% slevu na vstup do Světa techniky v den konání akce. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je však účast pouze pro registrované. Z tohoto důvodu svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do pátku 2. září 2016 na e-mailovou adresu roman.pasek@czechinvest.org.

V přihlášce uveďte jméno účastníka, pozici, název společnosti, telefonní číslo a svůj e-mail.

Bližší informace naleznete v pozvánce.