Pozvánka na 4. Národní konferenci transferu technilogií

Spolek Transfera.cz a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava si vás dovolují pozvat na 4. národní konferenci transferu technologií.

Cílem konference je vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení nejnovějších poznatků ve strategické oblasti transferu technologií, aktuálních výzev a příležitostí.

Vstupné: 500,- Kč pro studenty, 1000,- Kč pro členy spolku Transfera.cz, 2000,- pro nečleny spolku Transfera.cz. Při registraci tří osob z jedné instituce 50 % sleva na vstupné pro třetí osobu

Vzhledem k omezené kapacitě (zájmové sekce, prohlídka DOV) je nutná rezervace. Svou účast a výběr zájmových sekcí, prosím, potvrďte do pátku 2. září 2016 na e-mailovou adresu katerina.stredulova@vsb.cz.

Bližší informace Ing. Nikolas Mucha, Ph.D. e-mail: nikolas.mucha@vsb.cz.

 

Autorem publikovaného příspěvku je cms