Analýza složení rostlinného materiálu, charakteristiky spektroskopických metod, testování odolnosti odrůd

Pracoviště provádí analýzy složení rostlinného materiálu (pigmenty, flavonoidy apod.) jak z hlediska odolnosti vůči stresům a stárnutí, tak z hlediska jejich biologické aktivity dle požadavků zadavatele.

Pracoviště realiuje vývoj spektroskopických metod stanovení strukturně funkčních charakteristik biologických (chemických) systémů dle požadavků zadavatele (změny struktury proteinů a membrán, tekutost biologických membrán gradient pH přes membrány, asociační reakce enzymů s kofaktory apod.).

Pracoviště testuje odolnost vyšlechtěných odrůd vůči abiotickým stresům dle požadavků zadavatele.

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Katedra fyziky
30. dubna 22
701 03 Ostrava

doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 092 150

http://prf.osu.cz/kfy/
E-mail: vladimir.spunda@osu.cz

Komentáře nejsou povoleny.