Analýzy biologicky aktivních látek

Ústav analýzy a chemie potravin nabízí analýzy a stanovení biologicky aktivních látek nebo obsahů látek nutričního charakteru a aditivních, případně cizorodých látek v potravinách metodami vysokoúčinné kapalinové chromatografie a gelové permeační chromatografie s různými způsoby detekce – UV/VIS, elektrochemická (ECD) a hmotnostní (MS).

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav analýzy a chemie potravin
Náměstí T. G. Masaryka 275
762 72 Zlín

doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc. – vedoucí ústavu

Tel: +420 576 031 582

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_15&iid=0&type=0&lang=cs
E-mail: fisera@ft.utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.