Audiovize a animace

Fakulta multimediálních komunikací nabízí tvorbu audiovizuálních snímků a reklamních spotů. Jedná se o práci studentů pod vedením zkušených pedagogů za použití moderních a kreativních metod.

Televizní studio TV Neon je portálem univerzitní internetové televize Neon TV. Vznikla v laboratořích FMK UTB ve Zlíně. Nabízí kvalitní audiovizuální produkci z dílny zlínských studentů audiovizuálních oborů, online přenosy kulturních, společenských a sportovních akcí.Navázaná spolupráce/partnerství  v oblasti VaV  s podniky a průmyslovou sférou a reference:

  • Vitar, s.r.o.
  • Reklamní spot
  • Trexima, spol. s.r.o. – Animované reklamní spoty
  • Národní galerie v praze – Upoutávka pro výstavu Karel Škréta
  • Tescoma a.s. – Dokumentární film o firmě Tescoma v rámci projektu OP VK
  • Muzeum obuvi ve Zlíně – Animovaný spot V jakých botách chodíš, takovým jsi člověkem

Kontakt:

Ústav Animace a audiovize

MgA. Bc. Libor Nemeškal
Ředitel ústavu
+420 576 034 302
nemeskal@fmk.utb.cz

Lenka Pavlíková
Asistentka ředitele ústavu
+420 576 034 259
pavlikova@fmk.utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.