Charakterizace sorpčních vlastností, stanovení látek, chemické analýzy a expertízy

Katedra chemie OU nabízí stanovení látek s antioxidačními vlastnostmi a vybraných léčiv, stanovení je možné využít jak v kosmetickém tak i farmaceutickém průmyslu.

Pracoviště provádí:

  • charakterizaci sorpčních vlastností různých typů sorbentů,
  • klasickou chemickou analýzu vodných vzorků (analýzu kovů),
  • hodnocení oxidační a termické stability látek,
  • hodnocení stability kapalných disperzí,
  • vývoj, přípravu a modifikaci uhlíkatých sorbentů, jakožto účinných sorpčních látek (především) pro kapalné prostředí,
  • chemické analýzy, expertízy.

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Katedra chemie
30. dubna 22
701 03 Ostrava

prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Tel: +420 597 092 199

http://prf.osu.cz/kch/
Email: boleslav.taraba@osu.cz

Komentáře nejsou povoleny.