Geotechnický monitoring a technické seismicity

Kateda geotechniky a podzemního stavitelství nabízí provedení monitoringu chování zeminového prostředí a konstrukcí in situ.

K dispozici jsou následující zařízení:

 • Konvergometr
 • Vertikální inklinometr
 • Horizontální inklinometr
 • Totální stanice Leica
 • Vibrační tenzometry
 • Statická hydronivelace
 • Tlakové buňky pro monitoring napětí v zeminách a v podzákladí
 • Náklonoměr
 • Piezometry
 • Dilatometr
 • Seismické snímače
 • Čtecí aparatura

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 373

http://www.fast.vsb.cz/224
E-mail:eva.hrubesova@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.