Hodnocení přírodních rizik, stabilita svahů, geodetické zaměřování

Katedra biologie a ekologie nabízí následující služby:

  • Hodnocení přírodních rizik (prostorová a časová distribuce), monitoring stability svahů.
  • Parametrizace geofyzikálních vlastností horninového prostředí, stabilita svahů, mocnosti pokryvných útvarů, prospekce, archeologické aplikace, etc. 
  • Geodetické zaměřování, mapování, geostatistika, interpolace prostorových jevů, monitoring změn v krajině (z mapových zdrojů i terénní).

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Katedra biologie a ekologie
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 092 311

http://prf.osu.cz/kbe/
E-mail: pavel.drozd@osu.cz

Komentáře nejsou povoleny.