Horizontální vakový anaerobní bioreaktor (Horizontal bag-type anaerobic bioreactor)

Nový mobilní horizontální vakový anaerobní bioreaktor představuje inovativní, cenově dostupný a nákladově efektivní produkt, který umožní producentům nebo zpracovatelům měkké energetické biomasy nebo bioodpadů získat spolehlivý způsob maloobjemové výroby bioplynu pro energetické využití a hnojiva pro zemědělství.

V praxi při anaerobní fermentaci biomasy s cílem vyrobit plynné palivo a tekuté hnojivo v malém měřítku jsou největší překážkou vysoké investiční a provozní náklady na technologii železobetonových nebo ocelových bioreaktorů. I přes malé měřítko musejí být reaktory většinou budovány jako pevné stavby se základy. Přemístění technologie jako prefabrikovaného celku od výrobce k uživateli, nebo od jednoho uživatele k druhému není často myslitelný. Z toho důvodu není například business s pronájmem takových zařízení rozvinutý.

Výzkumníci z VŠB-TUO vyvinuli metodu a zařízení, které umožní maloobjemovou výrobu bioplynu a hnojiva při nízkých investičních a provozních nákladech v zařízení umožňujícím snadné přemístění technologie bioreaktoru s dávkovacím systémem v normovaném přepravním kontejneru.

Stěžejní předností zařízení je jednoduchá a finančně nenáročná konstrukce využívající jako reakční nádobu pro anaerobní fermentaci prefabrikovaný vak z polymer-textilní membrány.

Mezi další výhody patří mobilita zařízení, které je vybudováno v ocelovém kontejneru, nízká hmotnost a snadnost čištění vakového reaktoru.

Technologie chráněná užitným vzorem je nabídnuta ke komerčnímu využití formou licenčních podmínek. Toto inovativní řešení vzniklo na půdě VŠB-TUO s využitím programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ALFA, Technologické agentury České Republiky.

Ing. Michal Mokroš
Centrum podpory Inovací
Studentská 17
708 00 Ostrava – Poruba
Mobi:605 190 792
Email: michal.mokros@vsb.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Brelion.Napsat komentář