Materiálová analýza

Přístroje/služby k dispozici pro materiálovou analýzu v Centru polymerních materiálů:

  • analyzátor velikosti částic,
  • měření zeta-potenciálů,
  • kapalinový chromatogram,
  • UV-VIS spektrometr,
  • rastrovací elektronový mikroskop pracující ve vysoko- i nízko- vakuovém módu,
  • detektory BSE, SE, LVSTD, CL, EDX, TE detektor umožňuje pracovat též v STEM módu,
  • Red-sensitive single photoncounting detektor,
  • steadystate a life-time měření fotoluminiscence kapalných i pevných vzorků,
  • kryostat Oxford Instruments,
  • polarizační filtry.

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Centrum polymerních materiálů
Nám. T.G. Masaryka 275
762 72 Zlín

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – ředitel ústavu

Tel.: +420 576 038 040

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_1&iid=0&lang=cs&type=0
E-mail: saha@utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.