Měření a modelace seizmických projevů

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství nabízí:

  • Měření a modelace seizmických projevů technologického zařízení do horninového masivu.
  • Posudky a konzultační činnost v podzemním stavitelství.
  • Možnost spolupráce např. při ražbě tunelu – zajištění sledování seismicity v okolního masivu.
  • Zvýšení bezpečnosti provádění podzemních děl, možnost předejít sesuvům a jinému nečekanému chování okolního masivu.
  • Společné řešení problémů již v projektové fázi.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 373

http://www.fast.vsb.cz/224
E-mail:eva.hrubesova@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.