Měření elektrických vlastností kompozitů

Centrum polymerních materiálů provádí měření elektrických vlastností kompozitů.

K dispozici jsou přístroje:

  • Impedance/MaterialAnalyzer impedanční materiálový analyzátor s příslušenstvím pro měření dielektrických vlastností kompozitních systémů,
  • Network Analyzer vektorový analyzátor s příslušenstvím pro měření dielektrických vlastností kapalných a pevných materiálů, programovatelné multimetry.

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Centrum polymerních materiálů
Nám. T.G. Masaryka 275
762 72 Zlín

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – ředitel ústavu

Tel.: +420 576 038 040

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_1&iid=0&lang=cs&type=0
E-mail: saha@utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.