Operační výzkum, optimalizační úlohy a metody, poradenská činnost, optimalizace nákladů, cutting stock problem

Katedra matematiky se nabízí následující služby:

  • Výzkumná činnost v oblastech definovaných ve VaV zaměření pracoviště, zejména v optimalizačních úlohách a operačním výzkumu.
  • Softwarová implementace navrhovaných metod.
  • Konzultační a poradenská činnost ve výše uvedených oblastech pro podniky a orgány státní správy.
  • Optimalizace složitých úloh v průmyslových podnicích (příkladem ocelárny a problém optimalizace dělení materiálu – cutting stock problem).
  • Optimalizace dopravy z hlediska obslužnosti a nákladovosti (firmy zabývající se dopravou a přepravou, dopravní podniky, logistické firmy, obce a kraje).
  • Optimalizační metody (podniky v regionu s potřebou maximalizace zisku a minimalizace výrobních nákladů).
  • Optimalizace nákladů (orgány státní správy).

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Katedra matematiky
30. dubna 22
701 03 Ostrava

prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 092 144

http://prf.osu.cz/kma/
E-mail: olga.rossi@osu.cz

Komentáře nejsou povoleny.