Příprava polymerních materiálů

Centrum polymerních materiálů má k dispozici následující přístroje:

  • střižný mlýn,
  • sítovací stroj pro mokré i suché sítování materiálů od 0,02 do 25 mm,
  • ultrazvukový homogenizátor,
  • laboratorní pec s programovatelným regulátorem,
  • pohonná jednotka s příslušenstvím (hnětič, planetová míchačka, jednošnekový vytlačovací stroj, dvoušnekový vytlačovací stroj),
  • vstřikolis,
  • vyfukovací automat,
  • dvoušnekový extruder,
  • servo-hydraulický trhací stroj,
  • instrumentované rázové kladivo.

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Centrum polymerních materiálů
Nám. T.G. Masaryka 275
762 72 Zlín

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – ředitel ústavu

Tel.: +420 576 038 040

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_1&iid=0&lang=cs&type=0
E-mail: saha@utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.