Protivýbuchová prevence

Laboratoř protivýbuchové prevence nabízí stanovení požárně-bezpečnostních parametrů plynů, par hořlavých kapalin, prachů a kombinací látek (hybridní směsi), posouzení-zpracování dokumentace ochrany před výbuchem dle ATEX 100 a ATEX 137.

Laboratoř protivýbuchové prevence se zabývá komplexně protivýbuchovou ochranou jako nástrojem pro zajištění a zvyšování bezpečnosti technologií a ochrany zaměstnanců. Mezi hlavní aktivity patří stanovení požárně-bezpečnostních parametrů látek, hodnocení účinku výbuchu na stavební konstrukce, ochrana zaměstnanců a technologií před účinky výbuchu.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Lumírova 13/630
700 30 Ostrava-Výškovice

Tel: +420 597 321 111
Fax: +420 597 322 980

www.fbi.vsb.cz
E-mail: dekanat.fbi@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.