Reologická měření

Centrum polymerních materiálů nabízí reologická měření, měření tahových a pevnostních charakteristik polymerních tavenin.

K dispozici má přístroje:

  • vysokotlaký kapilární viskozimetr,
  • rotační viskozimetr,
  • rotační viskozimetr s elektrorheologickou celou.

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Centrum polymerních materiálů
Nám. T.G. Masaryka 275
762 72 Zlín

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – ředitel ústavu

Tel.: +420 576 038 040

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_1&iid=0&lang=cs&type=0
E-mail: saha@utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.