Řešení interakce základů a podloží

Katedra konstrukcí nabízí řešení interakce základů a podloží – měření napětí a přetvoření základových konstrukcí a podloží, využití kluzných spár pro eliminaci tření mezi základem a podložím, přepínání základů (numerické řešení).

Návrh kluzné spáry je zmíněn v české normě pro stavby na poddolovaném území. Výpočetní postup je založen na prvotním testování kluzných spár z osmdesátých let minulého století a týká se materiálů v té době běžných. Materiálové charakteristiky asfaltových pásů se od té doby ale významně změnily a pro návrh kluzných spár bylo potřeba provést nové experimenty.

Na Stavební Fakultě VŠB – TU Ostrava bylo sestaveno unikátní testovací zařízení pro měření smykového odporu vzorku asfaltového pásu. Jeden z  významných činitelů, který ovlivňuje smykovou únosnost kluzné spáry, je teplota. Proto testování asfaltových pásů pokračuje a měří se smykový odpor vzorku v závislosti na teplotě v klimatizované komoře.

Na základě dlouhodobého výzkumu je pracoviště Katedry konstrukcí schopno navrhnout tyto kluzné spáry jako jediné v ČR.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra konstrukcí
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 344

http://www.fast.vsb.cz/221
E-mail: radim.cajka@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.