Tenzometrické měření

Katedra konstrukcí nabízí měření poměrných přetvoření a průhybů konstrukce, statické a dynamické zkoušky. Lze provést laboratorní měření, ale také měření in-situ, celých konstrukcí nebo jejich částí. Výsledkem měření je soubor dat vyjadřující odezvu konstrukce na dané zatížení. Pro měření je využíváno speciálních záznamových zařízení, měření je zabezpečeno pomocí odporových tenzometrů a odporových potenciometrů.

Pro měření jsou využívány ústředny SPIDER (vzorkovací frekvence záznamu až 100Hz) – tenzometrická měření, případně záznam z potenciometru a ústředny ALBORN (vzorkovací frekvence až 1Hz) – potenciometrická měření.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra konstrukcí
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 344

http://www.fast.vsb.cz/221
E-mail: radim.cajka@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.