Teoretická fyzika, kvantová fyzika, výzkum v oblasti optiky, optoelektroniky, interferometrii a holografii

Filozoficko-přírodovědná fakulta v Opavě se zabývá následujícími oblastmi:
 • Vědecká činnost v oblasti teoretické fyziky – teorie gravitace, teorie elementárních částic, kvantova teorie pole a jeho aplikacemi v astrofyzice a kosmologii.
 • Vědecká činnost v oblasti kvantové fyziky molekul, elektromagnetických procesů silně interagujících částic, inflační kosmologii, chování částic a polí v okolí relativistických kompaktních objektů (černých děr, neutronových hvězd a bílých trpaslíků), teorii akrečních disků, která mimo jiné vysvětluje chování kvazarů a aktivních galaktických jader.
 • Nedílnou součástí výzkumu jsou také počítačové implementace numerických metod, statistického zpracování dat a realistických fyzikálních simulací.
 • Výzkum v oblasti optiky a optoelektroniky je zaměřen na interferometrii a holografii.
 • V oblasti ionizujícího záření je pracoviště zaměřeno na detekci a dozimetrii, migraci radionuklidů ve složkách životního prostředí a na softwarovou i hardwarovou realizaci monitorovacích systémů.
Možnost využití následujícich služeb:
 • Audiolaboratoř
 • Laboratoř atomové a jaderné fyziky
 • Laboratoř mechaniky a molekulové fyziky/elektřiny a magnetismu
 • Laboratoř elektroniky
 • Laboratoř optiky
 • Laboratoř počítačových simulací
 • Laboratoř praktika školních pokusů
 • Laboratoř monitorování životního prostředí
 • Multimediální učebna
 • Počítačová učebna

Kontakt:

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ústav fyziky
Bezručovo nám. 13
746 01 Opava

Tel: +420 553 684 292

RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. – vedoucí ústavu

http://www.physics.cz
E-mail: stanislav.hledik@fpf.slu.cz

Komentáře nejsou povoleny.