Termická analýza

Centrum polymerních materiálů nabízí k využití přístroje:

  • diferenční snímací kalorimetr,
  • hmotnostní spektrometr,
  • TG analýza do 1200 °C spojená s EGA (evolved gas analysis) plynných produktů tepelného namáhání vzorků,
  • dynamický termomechanický analyzátor.

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Centrum polymerních materiálů
Nám. T.G. Masaryka 275
762 72 Zlín

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – ředitel ústavu

Tel.: +420 576 038 040

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_1&iid=0&lang=cs&type=0
E-mail: saha@utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.