Termovizní měření a posuzování defektů

Katedra prostředí staveb a TZB nabízí:

  • Termovizní měření a posuzování defektů v zabudovaných konstrukcích in-situ.
  • Zobrazování tepelného chování objektu in-situ, možnost vyhledání defektů nedestruktivní metodou.
  • Predikce oblastí s potenciálním výskytem poruch stavby (vznik plísní).
  • Pomoc při řešení sporů mezi investorem a dodavatelem stavby, předcházení poruch již ve fázi dokončovacích prací.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra prostředí staveb a TZB
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. – vedoucí katedry
Tel: +420 597 321 957

http://www.fast.vsb.cz/229
E-mail:iveta.skotnicova@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.