Tvorba IT strategií, kurzy CISCO, grafické metody, metod soft computing, řídicí systémy SIMATIC

Katedra informatiky a počítačů OU nabízí následující služby:

  • Podpora tvorby IT strategií, identifikace potřeb a IT služeb v organizaci, expertní znalost a podpora zavedení moderních agilních a štíhlých (Lean) metodik vývoje a řízení SW projektů, které jsou řízeny potřebami podnikání – konzultační a poradenská činnost ve výše uvedených oblastech pro soukromé podniky a orgány státní správy vč. školení zaměstnanců.
  • Softwarová implementace navrhovaných metod.
  • Kurzy CISCO.
  • Implementace moderních metod grafiky, 3D animace a zpracování digitálních obrazů vč. filmových triků.
  • Školení, kurzy a poradenství v oblasti počítačové grafiky.
  • Vývojová činnost, zejména výzkum a vývoj metod soft computingu s aplikacemi v různých oblastech (např. optimalizace a řízení).
  • Softwarová implementace navrhovaných metod.
  • Vhodné pro podniky v regionu s potřebou maximalizace zisku a minimalizace výrobních nákladů pomocí optimalizačních metod.
  • Implementace řídících systému pro automatizaci SIMATIC, ve spolupráci s Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování možnost implementace moderních metod fuzzy řízení a jiných metod z oblasti soft computingu.

Kontakt:

Ostravská univerzita v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Katedra informatiky a počítačů
30. dubna 22
701 03 Ostrava

doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 092 170

http://prf.osu.cz/kip/
E-mail: cyril.klimes@osu.cz

Komentáře nejsou povoleny.