Výpočetní program HOMO

Katedra geotechniky a pozemního stavitelství nabízí k využití výpočetní program HOMO, který je určený ke stanovení přetvárných parametrů a napětí v ocelobetonových průřezech ostění podzemních děl. Nabízí alternativní analytické řešení problematiky deformačních parametrů a stavu napětí v materiálově heterogenních průřezech.

Kontakt:

VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. – vedoucí katedry

Tel: +420 597 321 373

http://www.fast.vsb.cz/224
E-mail:eva.hrubesova@vsb.cz

Komentáře nejsou povoleny.