Výzkum a vývoj materiálů pro letecký průmysl

Ústav fyziky a materiálového inženýrství provádí výzkum a vývoj materiálů pro aplikaci v leteckém průmyslu.

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Ústav fyziky a materiálového inženýrství
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

Mgr. Aleš Mráček, Ph.D. – vedoucí ústavu

Tel: +420 576 035 110

http://web.ft.utb.cz/?id=0_2_3&iid=0&type=0&lang=cs
E-mail: mracek@ft.utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.