Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků

Řešitel: Ing. David Fojtík, Ph.D.
Název: Zařízení pro průběžnou kontrolu tváření ocelových disků

Jedním z tahounů české ekonomiky je automobilový průmysl, a proto je nová technologie vyvinutá na půdě VŠB-TUO cílena právě zde. Požadavky na snižování hmotností vozidel a nákladů na materiál spolu s rostoucími nároky na pevnost a odolnost, vedou konstruktéry navrhovat mnohem komplikovanější tvary profilů plechových dílů. V našem případě se jedná o ráfky ocelových disků, které mají v různých částech profilu ráfku odlišnou tloušťku podle míry namáhání v daném místě. To zajišťuje výrobní technologie flowforming, kdy se ze skruženého plechu stejné tloušťky tvářením za studena vytvoří polotovar s plovoucí tloušťkou. Díky tomu je možné dosáhnout optimálního profilu ráfku v závislosti na síle a způsobu namáhání daného segmentu.
Tento způsob klade vysoké nároky na přesnost výroby polotovaru ráfku. Nedodržení tlouštěk profilu (obvyklá tolerance je ± 0.1 mm) má za následek vznik zmetku, který v případě použití v provozu může v krajním případě zapříčinit nehodu automobilu. Jelikož vlastnosti vstupního materiálu (plechu) nejsou konstantní a nástroje se během procesu tváření opotřebují, je důležité kontrolovat tloušťky polotovaru průběžně, v ideálním případě každý vyrobený kus. Pak je možné s předstihem zachytit nežádoucí změny a včas seřídit tvářecí stroj a minimalizovat tím vznik zmetků.
Zásadním problémem je, jak efektivně tloušťky složitého profilu změřit a vyhodnotit. Nově vyvinutá technologie tento problém řeší a jako přidanou hodnotu výrazně urychluje kontrolu polotovarů ráfků ocelových disků. Měření je velmi rychlé a až na vložení a vyjmutí polotovaru zcela automatické. Výsledkem je naskenovaný profil s vyhodnocenými tloušťkami v předem stanovených kontrolovaných místech s odchylkou ± 0.01 mm. Ovládání měřicího zařízení a vyhodnocování výsledků se provádí přes uživatelsky přívětivé rozhraní operátorského software. Systém každé měření automaticky archivuje do SQL databáze a umožňuje zpětně vyhodnocovat a analyzovat měření ve speciálně navržené dispečerské aplikaci. Případně lze data exportovat ve formě výkresů do CAD programů nebo ve formě číselných dat do tabulkových kalkulátorů.
Pro zajištění a ověření technologie byla tato technologie zkoušena v reálném provozu.
Záměrem VŠB-TUO je nabídnutí ke komerčnímu využití formou licenčních podmínek. Při vývoji byl využit program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Technologické agentury České Republiky.

Kontakt:

Ing. Michal Mokroš
Obchodní manažer
Centrum podpory Inovací
Studentská 17
708 00 Ostrava – Poruba
Mobi:605 190 792
Email: michal.mokros@vsb.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Brelion.Napsat komentář