Zpracování návrhů matematických a výpočtových modelů pro řešení úloh mechaniky

Ústav matematiky provádí zpracování návrhů matematických a výpočtových modelů pro řešení úloh mechaniky, vč. numerické realizace.

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky
Ústav matematiky
Nad Stráněmi 4511
760 05 Zlín

RNDr. Jan Ostravský, CSc. – vedoucí ústavu

Tel: +420 576 035 004

http://web.fai.utb.cz/?id=0_2_4&iid=0&type=0&lang=cs
E-mail: ostravsky@fai.utb.cz

Komentáře nejsou povoleny.