Analýza hořlavosti materiálů a plynů

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí laboratorní zkoušky a jejich vyhodnocení, odborná posouzení a analýzu rizik.

Pracoviště se zabývá bezpečností průmyslových provozů a bezpečností při dopravě nebezpečných látek, především v oblasti prevence, vyhledávání a hodnocení rizik a Celý příspěvek

Protivýbuchová prevence

Laboratoř protivýbuchové prevence nabízí stanovení požárně-bezpečnostních parametrů plynů, par hořlavých kapalin, prachů a kombinací látek (hybridní směsi), posouzení-zpracování dokumentace ochrany před výbuchem dle ATEX 100 a ATEX 137.

Celý příspěvek