Posuzování a návrh konstrukcí

Pracoviště nabízí následující služby:

  • Posuzování problematických detailů obálky budov pomocí sofistikovaných softwarových pomůcek pro stacionární šíření tepla a vlhkosti.
  • Návrhy konstrukcí objektů z tepelně-vlhkostního hlediska. Celý příspěvek

Tenzometrické měření

Katedra konstrukcí nabízí měření poměrných přetvoření a průhybů konstrukce, statické a dynamické zkoušky. Lze provést laboratorní měření, ale také měření in-situ, celých konstrukcí nebo jejich částí. Výsledkem měření je soubor dat vyjadřující odezvu konstrukce na dané zatížení. Pro měření je využíváno speciálních záznamových zařízení, měření je zabezpečeno pomocí odporových tenzometrů a odporových potenciometrů.

Celý příspěvek

Testování konstrukcí staveb

Katedra prostředí staveb a TZB nabízí:

  • Posuzování problematických detailů staveb pomocí sofistikovaných softwarových pomůcek pro stacionární a nestacionární šíření tepla a vlhkosti.
  • Návrhy konstrukcí objektů z tepelně-vlhkostního hlediska.
  • Modelování chování konstrukcí v čase pomocí softwaru WUFI.

Celý příspěvek