Posuzování a návrh konstrukcí

Pracoviště nabízí následující služby:

  • Posuzování problematických detailů obálky budov pomocí sofistikovaných softwarových pomůcek pro stacionární šíření tepla a vlhkosti.
  • Návrhy konstrukcí objektů z tepelně-vlhkostního hlediska. Celý příspěvek

Stavební geopolymerní hmota na bázi vybraných recyklátů z výroby stavebních hmot

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití stavební geopolymerní hmotu na bázi vybraných recyklátů z výroby stavebních hmot. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi s plnivem na bázi drcených stavebních odpadů, která je použitelná jako alternativa betonových směsí pro výrobu stavebních dílců nebo výrobků. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem.

Celý příspěvek

Stavební geopolymerní hmota na bázi vybraných sekundárních surovin z těžby a úpravy hornin

Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství nabízí využití stavební geopolymerní hmotu na bázi vybraných sekundárních surovin z těžby a úpravy hornin. Podstatou produktu je hmota s ověřenými vlastnostmi s plnivem na bázi doprovodných (sekundárních) surovin z těžby a úpravy kameniva a kaolínu, která je použitelná jako alternativa betonových směsí pro výrobu stavebních dílců nebo výrobků. Receptura hmoty je chráněna užitným vzorem. Celý příspěvek

Měření a modelace seizmických projevů

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství nabízí:

  • Měření a modelace seizmických projevů technologického zařízení do horninového masivu.
  • Posudky a konzultační činnost v podzemním stavitelství.
  • Možnost spolupráce např. při ražbě tunelu – zajištění sledování seismicity v okolního masivu. Celý příspěvek